יגאל אלון – דמות המנהיג

לפי עומק מעורבותו של אדם במעשה – עומק משמעותו של המעשה בעיניו

יגאל אלון

חדר הבוחן את דמות המנהיג בראי חייו ונקודות משמעותיות בחייו של יגאל אלון